ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีสิทธิเสรีภาพของประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อน โดยรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 ประกาศสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนแล้วโดยได้แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน เพราะว่าสิทธิเสรีภาพเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ประจำวันนั้นเกิดความสุขได้ และสามารถสร้างสันติ กับความสงบสุขในสังคมได้

ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพให้กับประชาชนเป็นประเทศแรกๆ ของโลก

มาทำความรู้จักกับ มหาตมา คานธี นักต่อสู้เพื่อเสรีภาพประเทศอินเดีย

ออง ซาน ซูจี นักต่อสู้อิสรภาพประชาธิปไตยของเมียนมาผู้ได้รับรางวัล โนเบล สาขา สันติภาพ และยังเป็นคนที่ได้รับว่าจากองค์การ ยูเนสโก ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการขดขี่แบบสันติ

มาทำความรู้จักเสรีภาพทางศาสนากันดีกว่าว่า คือ อะไร

ความหมายของคำว่า ” เสรีภาพ ” คืออะไรมาเรียนรู้กันดีกว่า

รับชมคลิปเพื่อความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพ

ความรู้เรื่องเสรีภาพ กับความเสมอภาค

เรื่องราวของถนนแห่งเสรีภาพ