Freedom

สิทธิเสรีภาพของประเทศไทยในอดีต

Freedom

เรื่องของสิทธิและเสรีภาพ เป็นเรื่องที่หลายคนมักจะบอกว่าตนเองข้าใจ แต่สิ่งที่เราเข้าใจอาจจะไม่ใช้ทั้งหมดของมัน นั่นเป็น เพราะว่า หลายคนมองว่า เรื่องของสิทธิและเสรีภาพ เป็นเรื่องที่ไกลตัว ทั้งที่จริงแล้ว กฎหมายได้กำหนดเรื่องนี้เอาไว้ ตั้งแต่แรกเริ่ม และสำหรับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า มีสิทธิ และเสรีภาพอะไรบ้างที่ตนเองควรได้รับ หรือควรกระทำ ว่าแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่า

เสรีภาพในการนับถือศาสนา ถือว่าประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลาย ในการนับถือศาสนา เป็นอย่างมาก และแน่นอนว่า ความหลากหลายนี้เอง ที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบ้านเมือง โดยการนับถือศาสนา ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องของเสรีภาพ กล่าวคือ มนุษย์ มีสิทธิที่จะมีความเชื่อ หรือให้การนับถืออะไรก็ตาม ที่ตนเองสะดวกใจ แต่ความเชื่อเหล่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การบูชายัญ ด้วยมนุษย์ ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามของสังคมไทย นั่นเป็นเพราะผิดกฎหมายในเรื่องของอาชญากรรมต่อชีวิตเป็นต้น

เสรีภาพในการพูดภาษาถิ่น เพราะบ้านเมืองของเรา เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม เลยไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมถึงมีภาษาถิ่นมากมาย ให้เราได้เรียนรู้ ซึ่งในจุดนี้เอง ที่ทำให้เกิดเป็นชุมชนพื้นเมืองขึ้นมา ทั้งนี้ทางส่วนกลางก็ไม่ได้บังคับให้ใช้ภาษากลางในการพูดแต่อย่างใด เว้นแต่ว่าในพิธี หรืองานสำคัญ และที่สำคัญคือ กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติกับใคร คนใด คนหนึ่ง ด้วยสาเหตุ เพราะภาษา เชื้อชาติ และความเชื่อของพวกเขา

สิทธิ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จริงๆ ข้อนี้ นอกจากจะมีในอดีตของบ้านเราแล้ว ในปัจจุบันสิทธิในการแสดงความคิดเห็นก็ยังคงอยู่ เพียงแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง และต้องไม่เป็นการแสดงความคิดเห็นในการใส่ร้ายคนอื่น เพราะไม่เช่นนั้น อาจจะเกิดข้อพิพาท และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้

สิทธิในการประกอบอาชีพ คนไทย ไม่เหมือนกับคนอินเดีย ที่มักจะแบ่งอาชีพด้วยวรรณะ นั่นหมายความว่า หากอยู่ที่อินเดีย คุณเกิดมาวรรณะต้อยต่ำ แต่ดันมีสมองที่ดีเลิศ ก็อาจจะไม่ได้แสดงความสามารถ แต่สำหรับเมืองไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราสามารถเลือกอาชีพที่อยากทำได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ใต้คำว่า เป็นอาชีพที่สุจริตเท่านั้นเอง

จะเห็นได้ว่า คนไทย ค่อนข้างมีเสรีภาพ อย่างมากมายมาตั้งแต่สมัยอดีต และการมีสิทธิ และเสรีภาพนั้น นอกจากจะบ่งบอกถึงความเป็นพลเมืองของชาติแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิสระ ของแต่ละประเทศด้วยว่า ประเทศนั้นๆ ให้เกียรติคนของคนเองมากแค่ไหน ที่สำคัญคือ นอกจากจะรู้จักกับสิทธิ และเสรีภาพแล้ว เราก็ไม่ควรละทิ้งหน้าที่ด้วย