Freedom of occupation

เสรีภาพในการประกอบอาชีพการทำงานในชีวิตประจำวัน

News2

เป็นเรื่องปกติที่มีมายาวนานหากว่าใครที่ต้องการมีเงินมีทองใช้ก็จำเป็นจะต้องมีอาชีพเป็นของตนเอง ซึ่งแต่ละอาชีพก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ทำให้คนๆ หนึ่งเลือกที่จะประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถที่ตนเองมี, ความถนัดในการประกอบอาชีพ, จังหวะที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำอาชีพนั้น หรือแม้แต่ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพก็จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ได้อยากจะทำก็มี ความโชคดีของคนไทยตั้งแต่ยุคดั้งเดิมมาก็คือเรามีเสรีภาพในการประกอบอาชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขขึ้นกับตัวเองมากที่สุด

เสรีภาพกับการประกอบอาชีพ

จริงแล้วต้องแยกแยะเรื่องของเสรีภาพกับการประกอบอาชีพให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน เสรีภาพ คือ สถานภาพของคนทุกคนที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การโดนบังคับจากใคร เป็นสิทธิ์ที่จะสามารถกระทำได้ด้วยการตัดสินใจของตนเองหรืออาจไม่เลือกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกัน ทุกคนสามารถมีเสรีภาพได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาปฏิบัติกับตนเอง แต่ทั้งนี้การกระทำด้วยเสรีภาพจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ของกรอบกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนคำว่า ประกอบอาชีพ ก็คือ การทำงานเพื่อจะแลกกับเงินหรือสิ่งทดแทนอื่นๆ ที่มีค่าต่อคนๆ นั้น ไม่ใช่การทำแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาสิ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพสำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน

ประเทศไทยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีเสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้ขาดหายไปจากไหนเลย อย่างการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่ต่อไปได้ในแต่ละวันก็เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนพึงปฏิบัติได้ ทุกอาชีพที่มีล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มีคุณค่าในตนเองด้วยกันทั้งสิ้น การทำอาชีพที่สุจริตทุกอาชีพถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอย่างไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ในทางกลับกันหากว่าการทำอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อาชีพเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าไม่สมควรทำและไมมีเสรีภาพที่ควรจะได้ทำด้วยซ้ำ

การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ยิ่งในยุคปัจจุบันคนที่ไร้อาชีพแทบจะเป็นไปไมได้ในการหาเลี้ยงตนเองจึงทำให้คนต้องยิ่งพยายามหาอาชีพให้กับตนเองมากขึ้นไปอีก เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรก็ตามที่มองว่าไม่ผิดกฎหมาย นั่นคือเสรีภาพต่อตัวคนๆ นั้นที่จะเลือกประกอบอาชีพที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองที่สุดจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นมา