take_the_road

เสรีภาพในการใช้การใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

บอกได้เลยว่าจริงๆ แล้วทุกคนย่อมต้องการเสรีภาพกันทั้งนั้น แต่ต้องอยู่ในขอบเขตในความถูกต้อง จึงต้องมีข้อบังคับออกมา เพื่อให้ทุกคน ใช้เสรีภาพได้เท่ากับคนอื่น ซึ่งสามารถดูได้จากทุกเรื่องที่อยู่รอบตัวเราครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ซึ่งถ้าคุรอยู่ในช่องทางเดินรถที่ถูกต้องก็สามารถขับไอย่างสบายใจไปใช้ความเร็วได้ตามใจ โดยมี ไฟจราจรเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาครับ เพื่อให้ช่องทางอื่นสามารถใช้ได้ แต่ควรจะคำนึงถึงคนใช้ถนนรวมกับคุณด้วยในบางครั้งช่องอาจใช้ช่องทางผิดเพราะ มันเป็นทางแยก แต่คุณไม่เลี้ยว มันอันตรายมากหากมีรถคนอื่น ต้องการจะเลี้ยวเข้าทางนั้น ในบางครั้งอีกช่องทางหนึ่งที่มีไว้สำหรับทางตรงก็ไม่มีรถ แต่เพราะความมักง่ายของคนขับเพียงคนเดียวก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้เลย  ผมแนะนำเลยว่าหากท่านอยากใช้ถนนแบบนี้ให้ทำถนนเข้าบ้าน แล้วขับวนตรงนั้นหรือไม่ ก็ถนนครองตามบ้านนอกที่ท่านเกิดมาก็ได้ ไม่ต้องออกมาใช้ทางร่วมกับคนอื่น เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะเสียทั้งค่ารักษาตัว ซ่อมรถและ เวลาของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับท่านอีกด้วย ซึ่งการกระทำเช่นนี้นอกจากบ่งบอกถึงนิสัยที่ของท่านแล้วยัง สงสัยไปถึงตอนที่ท่านไปรับใบขับขี่ นี่ได้มาจริงหรือซื้อมากันแน่ ยิ่งเป็นคนที่ทำงานขับรถอยู่ตลอดเวลา ยิ่งมีความชำนาญอย่างเช่น คนขับรถ Taxi ที่ต้องทำงานบนถนนตลอดเวลา ก็ยิ่งต้องควรเคารพกฎจราจร แต่ที่เห็นคือตรงกันข้าม ไฟยังไม่ทันเขียวแต่ทางตรงข้าม ขึ้นเหลืองก็ออกตัวเลย กลับกันเมื่อไฟเหลือทางตัวเอง มาก็รีบเร่งเครื่อง ทำให้ผมเกิดความสงสัยว่าถ้ามีคนแบบนี้เหมือนกัน 2 ทางแล้วเกิดชนกันใครจะเป็นคนผิด เพราะคนเหล่านี้ย่อมมีเหตุผลที่แย่ๆ ให้กับตัวเองเสมอ